Υπεύθυνος διαχείρισης υπολοίπων πελατών

Περιγραφή Θέσης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Παρακολούθηση υπολοίπων πελατών
 • Έλεγχος και συμφωνία λογαριασμών πελατών
 • Επικοινωνία με πελάτες και αποστολή υπενθυμίσεων με σκοπό τη διασφάλιση εισπράξεων
 • Εντοπισμός και διαχείριση αποκλίσεων
 • Προετοιμασία αναφορών εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση /ενηλικίωση ανείσπρακτων υπολοίπων
 • Ενημέρωση λογιστηρίου για ποσά εισπράξεων

Απαιτήσεις θέσης

 • Εργασιακή εμπειρία σε θέση διαχείρισης υπολοίπων
 • Γνώση τήρησης βιβλίων και κανονισμών είσπραξης χρεών
 • Πρακτική εμπειρία σε λογισμικά λογιστικής
 • Προηγμένη γνώση του MS Excel
 • Καλές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Πτυχίο πανεπιστημίου στα Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική